czwartek, 4 sierpnia 2011

Zadośćuczynienie za wstrząs mózgu

Często osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych pytają czy należy się im zadośćuczynienie za wstrząśnienie mózgu ? Otóż ukształtowana praktyka pokazuje że za sam wstrząs mózgu zakład ubezpieczeń nie przyzna odszkodowania. Warto podkreślić że uraz definiowany jako ,,wstrząs mózgu,, nie znajduję się w tabeli uszczerbku na zdrowiu. Mam tu na myśli załącznik do rozporządzenie ministra pracy. Nie wykluczam że uraz ten może znajdować się w innych tabelach określających procentowy uraz zakładów ubezpieczeń przeznaczonych do likwidacji szkód z dobrowolnych polis następstw nieszczęśliwych wypadków. Jednak umieszczenie przez towarzystwo ubezpieczeniowe wstrząsu mózgu w tabeli długotrwałego uszczerbku na zdrowiu to jednak wyjątek. Tak więc praktycznie jeśli temu urazowi nie towarzyszą inne obrażenia głowy na odszkodowanie z polisy następstw nieszczęśliwych wypadków (szkolnej czy grupowej) nie mamy co liczyć. Ale czy możemy ubiegać się o odszkodowanie z polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy kolizji ? W tym przypadku podobnie jak w polisach NNW jeżeli to jest jedyny uraz praktycznie ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowania. Gdy odniesiemy inne obrażenia głowy i w związku z tym domagamy się odszkodowania wstrząs mózgu może przyczynić się iż wypłacone zadośćuczynienie będzie wyższe. Jednak ze względu na wstrząs mózgu nie liczmy na to że zadośćuczynienie będzie wyższe o 100 % ale w granicach kilkunastu procent za uraz głowy głowy. W niektórych przypadkach jeśli wstrząs mózgu jeżeli połączony jest z utratą przytomności zakład ubezpieczeń przyznawał co najmniej 2 % uszczerbku na zdrowiu. Co tu mówić za 2 % w przypadku polisy NNW zostanie nam wypłacona symboliczna kwota. Przykładowo kiedy nasza polisa opiewa na 5000 zł to otrzymamy 100 zł.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz